Sale!

sữa rửa mặt cho nam

$23.00

  • Tiện ích mở rộng
  • Hình ảnh biến thể bổ sung của
  • WooCommerce
  • Hình ảnh biến thể bổ sung của
  • WooCommerce
Category:

Description

Tiện ích mở rộng Hình ảnh biến thể bổ sung của WooCommerce cho phép bạn thêm hình ảnh thư viện bổ sung cho mỗi biến thể trên các sản phẩm có thể thay đổi trong WooCommerce.

cho phép bạn thêm hình ảnh thư viện bổ sung cho mỗi biến thể trên các sản phẩm có thể thay đổi trong WooCommerce.

Theo mặc định, WooCommerce sẽ chỉ hoán đổi hình ảnh biến thể chính khi bạn chọn một biến thể sản phẩm, chứ không phải các hình ảnh thư viện bên dưới nó.

Tiện ích mở rộng này cho phép khách truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn có thể hoán đổi các hình ảnh thư viện khác nhau khi họ chọn một biến thể sản phẩm. Thêm tính năng này sẽ cho phép khách truy cập xem các hình ảnh khác nhau của một biến thể sản phẩm, tất cả đều có cùng màu sắc và kiểu dáng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “sữa rửa mặt cho nam”

Your email address will not be published.

You may also like…